Shop Mobile More Submit  Join Login
About Varied / Hobbyist Morell YeneldarCzech Republic Group :iconthranduilfans: ThranduilFans
 
Recent Activity
Deviant for 6 Years
Needs Core Membership
Statistics 283 Deviations 2,869 Comments 18,339 Pageviews
×

Newest Deviations

Random Favourites

Donate

MorellAgrysis has started a donation pool!
125 / 500
Collecting donations for ThranduilFans competitions. Nothing goes to me.

You must be logged in to donate.
 • :iconindiliel:
  Indiliel
  Donated Dec 1, 2015, 11:39:54 AM
  100
 • :iconskykly:
  SkyKly
  Donated Sep 17, 2015, 4:23:10 PM
  25

deviantID

MorellAgrysis
Morell Yeneldar
Artist | Hobbyist | Varied
Czech Republic
I appreciate every constructive critique on any my art.

Naše sny, naše představy, vše, co vytvoříme je naprosto skutečné, v dobrém i ve zlém.
natoč film, napiš knihu nebo nakresli obraz a vytvoříš okno do jinéhosvěta, stejně skutečného jako ten náš...

www.temple-of-the-valar.cz/
Interests
Dobré zprávy vespolek

Udělala jsem malou aktualizaci webu. informace o změnách už jsou na webu samotném, tak už toho tady moc psát nebudu. Jsem s vývojem webu spokojená, vůbec s tím, že se mi povedlo ten projekt dotáhnout tak daleko a že pořád je na čem dělat.
Také jsem učinila objev! Přeci jen jsem našla anglický decentní tengwar font, který je naprosto luxusní. Možná podle něj upravím i ty české, přeci jen postrádá znaky pro české hlásky s háčky. Ale jinak je naprosto luxusní, byť není takový, jaký bych si přála, co se týká vzhledu znaků... ten český bude podle mně vzhlednější.
No jsem zase o krok dál. To je dobrý pocit.

-------------------------

Good news everyone

I made small upate f the web. Infformations about changes are on the web itself so I won't tell much here. I'm satysfied with work on the web, and with that how far I was able to take it. and there is still something to do.
I also made a discovery! Finaly I found decent eglish tengwar font, which turned to be luxury. Maybe I'll use it to edit czech ones. after all it misses czech specific leters with hooks. But otherwise it is luxury, no matter it isn't ideal in look of letters... the czech one will be more fairy.
But still it is step forward. That is good feeling.www.temple-of-the-valar.cz/
Dobré zprávy vespolek.

Nyní už mám soukromý local server, na kterém mohu dál vyvíjet chrám Valar. Navíc se mi konečně ozvaly dvě super holky a poslytly mi další text. Já ten web prostě miluju, tolik práce s tím a teď, když to vidím fungovat, je to nádhera.
Takže po jisté odmlce ve vývoji mohu vyvíjet a psát dál.
Opravila jsem pár problémů plus jsem zjistila, že Aule se nepíše Alue, takže mám ještě teď co opravovat.
No a co teď... opravy a aktualizace webového kódu k novějším standartům, jen doufám, že mi to vezme web server, protože mám velice novou verzi localu, tak snad to bude podporovat i ten placený, což by ale měl.

Sleduju také návštěvnost webu, která je zatím stova znatelná, nicméně je vidět, že jsou otevřené cesty a lidé mohou web najít. Google to zatím vidí bledě, ale to se časem zlepší, až toho bude na webu ještě víc.

No, jakmile to trochu dám do hromady, tak zase zaktualizuju web a uvidíme.

---------------------------

Good news everyone.

Now I got private local server, on which I can develop the Valar temple. In adition two wonderful girls answered and ofered their text. I simply love this web, so much work and now when it turns to work, it is glorious. So after some silence time I'm able to to return to developing and writing.
I fixef few problems plus I found out that Aule is not Alue, so I have something to fix.
Well, what now... repairs and update to newer web code for newer standats, I just hope that it will work on web server, for I have very new version of local, so hopefully the paid one will support it as well, but it should.

I also observe the visiting counter, the mount of visitors is very low, but it is sure that the ways are open and people are able to find the web. Google sees it poorly, but it will change in time, once there is more to be found on the web.

Well onece I put something together, I'll update the web and we shall see.

AdCast - Ads from the Community

×

Comments


Add a Comment:
 
:iconirsanna:
Irsanna Featured By Owner 1 day ago
thank you for adding to the collection!
Reply
:iconmorellagrysis:
MorellAgrysis Featured By Owner 1 day ago  Hobbyist General Artist
You're welcome.
Reply
:iconbasket-of-potatoes:
Basket-of-Potatoes Featured By Owner 4 days ago  New Deviant Hobbyist Digital Artist
Thanks a lot for adding my Sauron to your favorites!!!
Reply
:iconcris-nicola:
Cris-Nicola Featured By Owner Aug 18, 2016  Hobbyist General Artist
Thank you so much for the fave!
Sauron by Cris-Nicola  
Reply
:iconmorellagrysis:
MorellAgrysis Featured By Owner Aug 18, 2016  Hobbyist General Artist
You're welcome, you deserved it.
Reply
:iconcris-nicola:
Cris-Nicola Featured By Owner Aug 18, 2016  Hobbyist General Artist
Love 
Reply
:iconsugakudoreiitachi:
SugakuDoreiItachi Featured By Owner Aug 11, 2016  Hobbyist Photographer
Thank you very much for the fave.<3
Reply
:icondarkfollowerofsatan6:
DarkFollowerOfSatan6 Featured By Owner Aug 1, 2016  New Deviant
Thanks for the watch dear friend. If you want to send me a note feel free to do so as we can talk in there. ^_^
Reply
Add a Comment: